کامران پاک

کامران پاک، با بیش از چهل سال سابقه در صنعت ساختمان

مانیفست کامران پاک

زمان و مکان

حضور در لحظه ی اکنون خاطره می سازد، خاطرات تاریخ می سازد و تاریخ برای نسلهای آینده می ماند. اما ما زمان را چگونه ادراک می کنیم؟ از آنجایی که زمان با وقایع یکی نیست، بلکه تغییرات وقایع زمان را تعریف میکند، ما زمان را به ذات ادراک نمی کنیم و به واسطه وجود مکان است که انتزاعی از زمان در ذهن ما شکل می گیرد. جریان هایی اساسی، زمانی به بطن تاریخ اضافه شد که یکجا نشینی آغاز گشت. شهرنشینی و ساخت فضای زندگی دلیل اصلی درک زمان شد؛ هویت تاریخی تمدن هفت هزار ساله ایران مصداق آن است. پس فضایی با طراحی معماری مناسب پلی میان زمان و مکان ایجاد می کند.

نگاه به سه سطح در طراحی و ساخت فضایی برای زندگی

نگاه به درون

انسان به ذات میل به زیبایی دارد. هارمونی و زیبایی دست آورد نگاه به دنیای درون انسان است. اصطلاح “زیبایی شناسی”  در قرن هجدهم در لغت نامه فلسفی وارد شده است و پرسشی ایجاد کرد که آیا شیء هنری به الزام زیباست. در همان دوران با بررسی آثار پیشینیان مفهوم طعم و سلیقه تعریف شد که در دهه های بعد با ظهور پسامدرنیسم به گوناگونی در بینش و معیار انتخاب پرداخته شد. اما، همچنان زیبایی شناسی کهن الگوهای مشترک بین تمامی تمدن ها وجود دارد و یک مفهوم واحد از زیبای مابین تمامی مردم هست. در طراحی فضاهای زندگی در سطح اول به درون انسان نگاه می شود.

نگاه به دیگری

انسان اجتماعی است. تعاملات میان فردی است که موجب پیشرفت بشر در یازده هزار سال گذشته شده است. در حضور دیگری است که شناختِ خود بدست می آید. پس میل به شناخت اولین دلیل بر اجتماعی بودن انسان است. علاوه بر آن، تسهیل انجام امور مختلف به صورت گروهی نیز معلول زندگی گروهی انسان است. در طراحی فضاهای زندگی در سطح دوم به تعاملات میان فردی و امکان شکوفایی افراد توجه می شود.

نگاه به زیستگاه

نگاه به اقلیم و آب و هوا نیازی مهم برای ایجاد آسایش برای انسان بوده و هست. از آنجایی که منابع طبیعی لزومی بر پایداری وجودیت انسان در سیر تکامل است، تحلیل اثرات تغییرات اقلیمی و مدیریت آن ناگزیر است. علاوه بر آن، از زمان آریایی ها رسم بر آن بوده که بیابان را آباد کنند و ارزش افزوده ای برای محیط زندگی فراهم آوردند. در طراحی فضاهای زندگی در سطح سوم به زیستگاه آن توجه می شود.

پروژه-مهندس-کامران-پاک-صفحه-خانه

اهداف مهم

ایجاد امکانات مورد نیاز برای زندگی برای قشر متوسط با قیمت نازل، فراهم آوردن امنیت افراد، و ساخت نماد شهری تاریخ ساز از جمله مهم ترین اهداف کامران پاک است. از دیگر اهداف جامع کامران پاک می توان به ایجاد فضا برای آموزش و پرورش فردی و میان فردی اشاره کرد مانند مشاعاتی همچون کتابخانه و سالن همایش.

با ایجاد حمام و گرمابه رفاه و شادی برای ساکنین مهیا می شود. با طراحی و ساخت با کیفیتِ ورودی ساختمان و ایجاد همسایگی بهتر، سطح رفاه و کیفیت زندگی منطقه بالا می رود و این امر ارتباط مستقیمی با سطح معرفت همسایگی دارد. روش فکر کردن به سراسر جزییات و همراستا کردن آن با کلیات طرح، توجه به سازه، هنر مدیریت و کنترل هزینه و هنر زمانبندی ما را به ایجاد ارزش افزوده در صنعت ساخت سوق می دهد.

کامران پاک بیش از 40 سال سابقه در صنعت ساختمان را داراست. همواره تلاش بر آن بوده که به کیفیتی ماورا انتظار مشتریان برسیم. از ارزش های مهم کامران پاک خوش قول بودن در زمانبندی و کیفیت است. علیرقم بالا بودن نرخ تورم و نوسانات اقتصادی در کشور، تحویل در زمان تعیین شده و عدم افزایش قیمت در قراردادهای پیش فروش از جمله افتخارات ماست.

پروژه ها